Zadání k úkolu 2.

Vyhledejte školní řád na vámi vybrané základní škole (Webové stránky).

Struktura:

Rozsah práce je 1 - 2 normostrany.

Zuletzt geändert: Dienstag, 30. November 2021, 14:36