Vyberte si školní preventivní program rizikového chování na základní škole - dále PP (naleznete na webových stránkách škol).

Analyzujte ho dle následujících bodů:

  1. krátký popis školy (velikost, umístění, specifika atd.)
  2. rozsah, aktuálnost, podoba PP atd.
  3. proveďte analýzu PP, využijte: http://www.prevence-praha.cz/index.php/mpp.html
  4. Sepište své připomínky k prevenci uvedené v PP.

Rozsah práce 1 - 2 normostrany.

Last modified: Tuesday, 30 November 2021, 2:28 PM