Předmět Cizí jazyk I - nabídka kombinované výuky angličtiny

Studenti, kteří si na LS 2014 zapíší předměty Cizí jazyk I odborný (rozsah 0/2) a Cizí jazyk I obecný (rozsah 0/2), mohou využít nabídky kombinované výuky angličtiny. Pokud se pro tento způsob výuky rozhodnete, budete mít 0/2 prezenčně (odborná nebo obecná angličtina) a 0/2 prostřednictvím multimediálního online kurzu odborné angličtiny. V úvahu přichází i varianta studia ve dvou online kurzech bez prezenční výuky.

Nabízené online kurzy vyžadují alespoň mírně pokročilou znalost angličtiny, neboť veškerý výklad je v angličtině. Z tohoto důvodu nejsou určeny studentům, kteří ve vstupním testu dosáhli méně než 28 bodů (z 60 možných). Základní kurz odborné angličtiny zároveň není určen studentům, jejichž znalost angličtiny je na velmi pokročilé úrovni (ve vstupním testu získali více než 45 bodů), neboť by na ně kurz kladl nepřiměřeně nízké nároky. U Video kurzu odborné angličtiny horní hranice bodů stanovena není, protože tento kurz je flexibilnější a je vhodný i pro velmi pokročilé studenty.

Nezbytným předpokladem pro studium v nabízených online kurzech je tedy výsledek vstupního testu v rozmezí 28-45 bodů/28-60 bodů.

Chcete-li zjistit, zda máte obecné předpoklady pro úspěšné a efektivní studium online formou, udělejte si následující test.

Pokud splňujete výše uvedené bodové kritérium a máte obecné předpoklady pro úspěšné online studium, můžete se o nabízených online kurzech dozvědět více následujícími způsoby:

  • Získejte informace od spolužáků, kteří kombinovanou výuku absolvovali v minulém a předminulém akademickém roce. Seznam účastníků je zde.
  • ZDE se můžete seznámit s virtuálním prostředím, ve kterém jsou kurzy implementovány, a získat další informace včetně informací o online výuce obecně.
  • Vlastní kurzy nejsou veřejně přístupné. Chcete-li si udělat bližší představu o nabízených kurzech, přijďte na prezentaci kurzů v jednom z níže uvedených termínů: 
19.12. 13:45 učebna H2 (Hlavova 3)
3.1. 14:45 učebna Z3 (Albertov 6, nad 3.patrem u výtahu)
9.1. 13:45 učebna H2 (Hlavova 3)

Kurzy vám budou předvedeny a budete se moci zeptat na různé pedagogické, technické a další aspekty studia.
  • Pokud ani po využití výše uvedených možností nebudete vědět, zda se na kombinovanou výuku přihlásit, můžete se poradit (a případně si domluvit konzultaci) na emailové adrese safarik2@natur.cuni.cz .

 

Závazné přihlášky na kombinovanou výuku je nutno poslat  nejdéle do 12.1. 2014 na e-mailovou adresu safarik2@natur.cuni.cz

V přihlášce uveďte obor studia, výsledek vstupního testu a volbu jedné z níže uvedených variant:

0/2 odborná angličtina online (Základní kurz) + 0/2 obecná angličtina prezenčně
- tato varianta je vhodná pro studenty, kteří mají dobré řečové schopnosti (odborná část Zkoušky z cizího jazyka je ústní).

0/2 odborná angličtina online (Základní kurz) + 0/2 odborná angličtina online (Video kurz)
- tato varianta je vhodná pro studenty, kteří mají dobré řečové schopnosti (odborná část Zkoušky z cizího jazyka je ústní) a zároveň nepotřebují absolvovat přípravu na obecnou část Zkoušky z cizího jazyka (písemný test úrovně B1 zaměřený na gramatiku a obecnou slovní zásobu).

0/2 odborná angličtina prezenčně + 0/2 odborná angličtina online (Video kurz)
- tato varianta je vhodná pro studenty, kteří nepotřebují absolvovat přípravu na obecnou část Zkoušky z cizího jazyka (písemný test úrovně B1 zaměřený na gramatiku a obecnou slovní zásobu).

0/2 obecná angličtina prezenčně + 0/2 odborná angličtina online (Video kurz)
- tato varianta je vhodná pro studenty, kteří mají dobré řečové schopnosti (odborná část Zkoušky z cizího jazyka je ústní).

Pozn1.: Pro studenty, kteří nemají povinnou Zkoušku z cizího jazyka, jsou všechny čtyři varianty kombinované výuky vhodné.

Pozn.2: Z organizačních důvodů si nemůžete sami naplánovat, v kterém ze dvou rozvrhovaných 0/2 bloků budete mít prezenční výuku.

Pozn.3: Z organizačních důvodů nebude možné po vašem závazném přihlášení žádat o přeřazení na prezenční výuku.

Pozn. 4: V případě volby jedné ze čtyř výše uvedených variant si v SISu zapíšete předměty MS760AG a MS760AS.

V případě volby Video kurzu bez prezenční výuky si v SISu zapíšete předmět MS760AG.

V případě volby Základního kurzu bez prezenční výuky si v SISu zapíšete předmět MS760AS.

 

L. Šafařík
UK ÚJOP

Zuletzt geändert: Montag, 9. Dezember 2013, 10:51