Literatura

Kalvach Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing,a.s.,2004

 Kalvach Z. a kol.: Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing a.s.,2011
Topinková E.: Geriatrie pro praxi. Galen, Praha,2005.
Topinková E.: Obrazový atlas chorobných stavů - diferenciální diagnostika.Grada Publishing a.s. Praha, 2006.
Hort J.a kol.: Paměť a její poruchy. Maxdorf,2007
Kubešová-Matějovská H.a kol.:Akutní stavy v geriatrii. Galén,2009

Kasper H., Burghardt W.: Výživa v medicině a dietetika.   Grada Publishing a.s. Praha , 2015

Doporučená literatura:
Sculer M.,Oster P.:Geriatrie od A do Z pro sestry.Grada Publishing a.s.Praha,2010
Malíková E.: Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Grada Publishing a.s.Praha,2011.
Holmerová I.,Jurašková B.,Zikmundová K.:vybrané kapitoly z gerontologie. Česká alzheimerovská společnost, 2003.
Haškovcová H.: České ošetřovatelství-manuálek sociální gerontologie. Praktická příručka pro sestry. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2002
Hegyi L.,Krajčík Š.: Geriatria pre praktického lekára .Vydavatelství zdravotnické literatury HERBA spol. s.r.o. Bratislava, 2004.
Krajčík Š.: Princípy diagnostiky a terapie v geriatrii.CHaris s.r.o.Bratislava, 2008.


časopis:  Geriatrie a gerontologie, vydává Česká lékařská společnost J.E.Purkně

              Vnitřní lékařství 2018/ č. 11

Last modified: Tuesday, 22 September 2020, 10:07 AM