Zadání úkolu 2

1) Srovnejte z didaktického hlediska dva ze třech nabídnutých audiovizuálních snímků. (Všímejte si struktury dokumentu, didaktizace tématu, přednosti a zápory apod.)

2) Čím se podle Vás liší dobře didaktizované podání tématu od pouhého představení tématu?

Odpovědi vložte do portfolia.

Last modified: Thursday, 12 March 2020, 7:50 PM