Otázky k promyšlení

1. Jaké může mít didaktický test výhody a nevýhody?
2. V čem spatřujete příčiny toho, že dnes se didaktické testy již nepublikují?
3. Prostudujte náležitosti testu v příslušné kapitole a zkuste podle nich sestavit jednoduchý didaktický test na některou z kapitol tohoto textu.

Modifié le: lundi 24 février 2020, 13:54