Otázky k promyšlení

1. Jaký přínos může mít pedagogická diagnostika v práci učitele?
2. Jaký cítíte rozdíl mezi pedagogickou diagnostikou a hodnocením či klasifikací žáka?
3. Jak si představujete týmovou pedagogicko-diagnostickou spolupráci mezi učitelem (učiteli) a vychovatelem?

Zuletzt geändert: Montag, 24. Februar 2020, 13:51