3) PODOBY A PROMĚNY RANĚ STŘEDOVĚKÉ A STŘEDOVĚKÉ LYRICKÉ POEZIE: Přátelé, přiléhavý složím verš: písně okcitánských trubadúrů, Lotrovský žaltář: výbor ze středověké vagantské poezie, Labuť je divný pták..., Gottfried von Strassburg, Hartmann von Aue, Walther von der Vogelweide, Reinmar von Zwetter, Sigeher, Friedrich von Sunburg, Ulrich von dem Türlin, Václav II. (zrození trobadorské lyrika, význam a role tzv. trobadora, pojetí básnické tvorby a role básníka v trobadorské poezii, čtyři základní žánry trobadorské poezie, německý minnesang a charakteristické rysy tzv. kurtoazní lyriky, vagantská poezie a její tematické okruhy, klerikální poezie jako forma parodického dialogu s biblickými texty a církevními tradicemi, specifika básnických výrazových prostředků u vagantské a klerikální poezie)

Doporučená primární literatura:                                                                                                                                          

Carmina scholarium vagorum: písně žáků darebáků. Praha, Svoboda 1970.                                

Hle, již v mém srdci vstává den: antologie německé dvorské lyriky 12.-14. století. Praha, Dybbuk 2009.                                                                                                                               

Labuť je divný pták... Soubor české světské lyriky doby gotické v uspořádání Václava Černého. Praha, Mladá fronta 1999.                                                                                                         

K čertu ať táhne studium: výbor z byzantské žebravé poezie. Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011.                                                                                                                                

Lotrovský žaltář: výbor ze středověké vagantské poezie, ed. Radovan Krátký. Praha – Litomyšl, Paseka 1998.                                                                                                                

Přátelé, přiléhavý složím verš: písně okcitánských trubadúrů. Praha, Argo 2002.                   

Sestra Múza: světská poezie latinského středověku. Praha, Odeon 1990.

Modifié le: vendredi 10 janvier 2020, 22:59