2) GRAALSAGE: ARTUŠOVSKÝ A GRÁLSKÝ CYKLUS: Wolfram von Eschenbach: Parzival, Putování za svatým grálem (základní osnova artušovského mýtu a jeho postupná christianizace, kořeny grálské legendy a proměny grálských příběhů u jednotlivých autorů, význam a smysl svatého grálu a analogie s podobnými sakrálními předměty, význam Josefa Arimatejského v grálském příběhu, grálská legenda jako tzv. Páté evangelium, putování za grálem jako archetyp iniciační cesty, přesah motivů grálské mytologie do umění a filosofie doby renesanční, recepce grálské tématiky na dvoře Karla IV.)

Doporučená primární iteratura:                                                                                        

Eschenbach, Wolfram von: Parzival. Praha, Aula. 2000.                                                

Putování za svatým grálem. Praha, Triáda 2006.

Doporučená sekundární literatura:

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 1998.                                

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha, Argo 2007.                                            

Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha, Vyšehrad 2005.

Loomis, Roger Sherman: Grál: od keltského mýtu ke křesťanskému symbolu. Jinočany, H&H 2006.

Zuletzt geändert: Freitag, 10. Januar 2020, 22:57