1) POHANSKÁ A RANĚ KŘESŤANSKÁ EPIKA, SEVERSKÉ A GERMÁNSKÉ SÁGY, CHRISTIANIZACE PŮVODNÍ POHANSKÉ LÁTKY: Béowulf, Edda, Sága o Ynglinzích, Píseň o Nibelunzích, Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Román o Tristanovi a Isoldě (charakteristika hlavního protagonisty / hrdiny, propojení reálného a fantaskního prostoru, spojení křesťanských (biblických) a pohanských motivů, analogie mezi pohanskou, raně křesťanskou a antickou mytologií, základní dějové osnovy a zápletky příběhu, role vypravěče a význam a funkce epického vyprávění v raně křesťanské a pohanské kultuře, význam a motiv cesty, iniciace apod.)

Doporučená primární literatura:                                                                                               

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Praha, SNKLHU 1959.                            

Béowulf. Praha, Torst 2003.                                                                                                  

Edda. Praha, Argo 2004.                                                                                                                        

Jako když dvoranou proletí pták: antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700 - 1100). Praha, Triáda 2009.                                                                                                                             

Lživé ságy starého severu. Praha, Herrmann & synové 2015.                                                                                                        

Píseň o Rollandovi. Praha, Odeon 1986.                                                                              

Píseň o Cidovi. Praha, Práce 1994.                                                                                           

Píseň o Nibelunzích. Praha, Odeon 1989.                                                                           

Snorri Sturluson: Eda a Sága o Ynglinzích. Praha, Argo 2003.

Doporučená sekundární literatura:                                                                                         

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 1998.       

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha, Argo 2007.                                           

Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha, Vyšehrad 2005.

Последнее изменение: пятница, 10 января 2020, 22:48