Přehled studijních povinností

 

Povinné aktivity (a jejich orientační časová náročnost) Upřesnění plnění

A1. Vstupní test a dotazník (0,5 h)

Test v Moodle, další aktivity jsou zpřístupněny až po jeho absolvování.Doporučeno co nejdříve, ideálně do 10. října

A2. Modul kritické čtení (6 h)

E-learningMoodle obsahuje výklad s drobnými úlohami. Pro splnění je nutno zvládnout na 70 %.Doporučený termín plnění do 20. října, ideálně před prvním seminářem.

A3. Modul vyhledávání zdrojů a práce s nimi (6 h)

E-learningMoodle obsahuje výklad s drobnými úlohami. Pro splnění je nutno zvládnout na 70 %.Doporučený termín plnění do 10. listopadu, ideálně před druhým seminářem.

A4. Modul akademické psaní (6 h)

E-learningMoodle obsahuje výklad s drobnými úlohami. Pro splnění je nutno zvládnout na 70 %.Doporučený termín plnění do 30. listopadu, ideálně před odevzdáním první verze eseje.

A5. Četba a konspekt vybraného odborného textu (8 h)

Přečtený odborný text (článek, studie, kapitola z knihy) o rozsahu min. 15 NS a vytvoření konspektu dle zadání.Konspekt odevzdaný do Moodle do 20. října

A6. Účast na semináři 1 a příprava na něj (4 h příprava, 1 h seminář)

Aktivní účast na prezenčním nebo online semináři-         podmínkou pro účast je přihlášení na termín v Moodle a odevzdání přípravy (formulace teze a hlavních argumentů + stanovení vyhledávací strategie) den před seminářem

A7. Účast na semináři 2 a příprava na něj (8 h příprava, 1 h seminář)

Aktivní účast na prezenčním nebo online semináři-         podmínkou pro účast je přihlášení na termín v Moodle a odevzdání přípravy (rešerše – výsledky hledání + argumentační linka) den před seminářem

A8. Posouzení formálních náležitostí cizí eseje (1 h)

Kontrola dle stanovených kritérií a potvrzení jejich splnění v termínu 27. listopadu - 1. prosince. Kontrola je umožněna jen studentům, kteří odevzdají svůj draft ke kontrole.

A9. První verze argumentační eseje (15 h)

Text odevzdán do 4. prosince, je zkontrolován a potvrzena formální úroveň alespoň jedním dalším studentem.

A10. Posouzení argumentační linky a důvěryhodnosti argumentů cizí eseje (2 h)

Přečtena a okomentována první verze cizí eseje dle zadaných kritérií do 15. prosince.

A11. Finální verze argumentační esej, (dotažení a zapracování připomínek -10 h)

Odevzdána finální verze argumentační eseje, která splňuje zadaná kritéria a jsou v ní zapracovány připomínky spolužáků a vyučujících do 5. ledna.

A12. Výstupní test a dotazník (1 h)

Odpovědi poctivě vyplněné.

A13. Tři aktivity B (0,5–3 h jedna)

 • Aktivita na fóru
 • Pojmy na VŠ
 • Představení se + foto
 • Doporučení četby
 • Učební styl
 • Reflexe práce
 • Reflexe učebního pokroku
 • Účast na přednášce
 • Reflexe doplňkových materiálů
 • Sociální a akademická integrace
 • Jazyková korektura
 • další dle potřeb
Splnění tří aktivit dle vlastního výběru. V případě problematického plnění aktivit A může být počet aktivit B potřebných k absolvování kurzu individuálně navýšen nebo zadána konkrétní aktivita B jako povinná.
Naposledy změněno: Úterý, 17. listopad 2020, 14.32