Na 10.5. přečte každý student jedno dílo moderní nizozemské či vlámské literatury pro mládež (od 12 let výše) dle vlastního výběru.

Diskuze proběhne v českém jazyce. Každý má cca 5 minut na představení svého titulu.

Last modified: Friday, 3 May 2019, 3:22 PM