FAQ

Je úvodní setkání na začátku semestru povinné? Koliduje mi s jiným předmětem.

Setkání 7.10. povinné není, nabízíme ho proto, že jinak je kurz založen na samostudiu a elektronických oporách. Veškeré potřebné informace byste měli najít také zde v Moodle.

Jak bude probíhat závěrečná atestace?

Termíny zápočtového testu budou vypsány ve zkouškovém období prostřednictvím SIS. Test bude probíhat online, přihlášení studenti obdrží přístupové údaje.

Co dělat, pokud jsem neobdržel/a informace k testu?

Informace jsou rozesílány po kontrole povinností 2 dny před termínem testu. Pokud jste informace k testu neobdrželi, je možné, že nemáte splněná všechna povinná cvičení. V tomto případě byste měli dostat výzvu k jejich doplnění, je nutné povinnosti zkontrolovat a případně doplnit (kontrola ze strany vyučujících probíhá ručně, chyba se může vloudit) a následně kontaktovat garanta kurzu (adela.jarolimkova@ff.cuni.cz), který Vám informace dodatečně zašle. 

Je kurz jednosemestrální nebo dvousemestrální (celoroční)?

Kurz je jednosemestrální, ale bude probíhat jak v zimním, tak v letním semestru. Termíny pro atestaci budou vypsány v obou zkouškových obdobích, předmět je nutné splnit v tomto akademickém roce, takže nejpozději do 21.9.2020.

Co se stane, pokud si kurz zapíšu v zimním semestru a nesplním ho v zimním zkouškovém období?

V takovém případě máte automaticky možnost splnit zápočet v letním zkouškovém období, není nutné se do předmětu zapisovat.

Co se stane, pokud si kurz zapíšu v letním semestru a nesplním ho v zimním zkouškovém období?

V tomto případě musíte v následujícím akademickém roce požádat o opakovaný zápis do předmětu.

Je na každý termín jiná verze testu?

Ano, na každý termín bude jiná verze testu.

Jaká je časová dotace na kurz? Kolik času si na to mám vyhradit?

Doporučená doba studia u jednotlivých témat (např. 3 týdny) počítá s dvěma hodinami týdně, ale záleží na vás, kolik času do studia investujete.

Můžu se studiu věnovat, jak dlouho chci? 

Ano, čas, který jednotliví studenti stráví studiem, není nijak kontrolován ani zohledňován v požadavcích na splnění kurzu.

Můžu se k již splněným cvičením znovu vrátit při finální přípravě na závěrečný test?

Ano, ke cvičením se lze vracet.

Proč není možné složit test hned po ukončení studia všech povinných bloků?

Z hlediska studijního řádu lze řádné termíny pro atestaci vypisovat až ve zkouškovém období.

Můžu se do kurzu vrátit v průběhu dalšího studia, i když nebudu mít zapsaný předmět?

Ano, do Moodle kurzu se můžete kdykoliv vrátit, materiály budou dostupné.

Jakým způsobem mám vyplnit a odevzdat cvičení, která byla k dispozici ve formátu PDF?

Pro letní semestr byla cvičení v PDF nahrazena interaktivními cvičeními. 

Musím procházet všechny studijní materiály?

Kurz je společný pro všechny studenty FF a snaží se pokrýt témata, která by vám mohla být v dalším studiu užitečná. Je možné, že s některou částí jste již seznámeni (psaní, citace), a tudíž vám informace v ní připadají nadbytečné. V takovém případě stačí splnit pouze povinná cvičení, připravíte se tak zároveň na zápočtový test.

Last modified: Tuesday, 19 May 2020, 7:34 AM