Prameny k tématu

didaktika ekonomie a finanční gramotnost

HESOVÁ, ALENA A ZELENDOVÁ, EVA. FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE: METODICKÁ PŘÍRUČKA. VYD. 1. PRAHA: NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (NÚV), DIVIZE VÚP, 2011. 59 S. ISBN 978-80-86856-74-2. DOSTUPNÉ: HTTP://WWW.VUPPRAHA.CZ/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/11/FINANCNI_GRAMOTNOST_VE_VYUCE_DEFINITIVNI.PDF

JAKEŠ, PETR A KOL. FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PRACOVNÍ SEŠIT. III., FINANČNÍ PRODUKTY. 1. VYD. PRAHA: FORTUNA, 2011. 39 S. ISBN 978-80-7373-092-5.

KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto a CHROMÁ, Danuše. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Šesté, upravené vydání. Praha: Eduko, 2015. 179 stran. ISBN 978-80-88057-12-3.

KLÍNSKÝ, Petr a CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost: úlohy a metodika. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. 105 s. ISBN 978-80-87063-26-2.

KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co Vás neměl kdo naučit. Olomouc: ANAG, 2012. 151 s.ISBN 978-80-7263-767-6.

NAVRÁTILOVÁ, PETRA, JIŘÍČEK, MICHAL A ZLÁMAL, JAROSLAV. FINANČNÍ GRAMOTNOST: UČEBNICE UČITELE. VYD. 2. KRALICE NA HANÉ: COMPUTER MEDIA, 2013. 184 S.ISBN 978-80-7402-151-0.

Last modified: Monday, 28 May 2018, 12:37 AM