Sociomapování

 • Sociomapa - princip
  • význam rozložení na ploše
  • význam výšky
 • Dva typy Sociomap:
  • mapy malých systémů
  • mapy velkých systémů
 • Způsoby užití Sociomap
 • Případové studie
  • analýza frekvence komunikace
  • analýza kvality komunikace
 • Workshopy a Sociomapy
  • jak provádět intevenční prezentaci výsledků průzkumu
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM