Sítě, síťová uspořádání, Social Network Analysis (SNA)

  • sítě a síťový přístup
  • rozdíl oproti Sociometrii
  • chování sítě a velikost sítě
  • náhodné a bezškálové sítě
  • indexy a analýza sítě
  • využití síťového přístupu v sociodiagnostice

Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM