Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie
skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi
Stanislav Bendl, Anna Kucharská (ed.) a kol.
UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.

Obsah
Editorial
  1. Příprava budoucích učitelů
  2. Škola jako instituce
  3. Škola jako síť vztahů
  4. Třída
  5. Žák
  6. Učitel
  7. Výuka jako interaktivní proces
  8. Diagnostika
Vysvětlivky

Zuletzt geändert: Samstag, 3. August 2013, 14:31