Pomocí výukových materiálů k této lekci se seznamte s aplikací Mail pro práci s e-mailem, s aplikacemi iChat a Skype psaní zpráv, audio a video hovory a s aplikacmi pro internetové volání pomocí standardních protokolů pro VOIP.  
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM