Vítejte v e-learning kurzu k Apple.

Cílem kurzu je představit aktuální nástroje na počítačích Apple vhodné pro studium a výuku. Účastníci budou seznámeni s aplikacemi a nástroji pro základní práci na počítači, komunikaci, pro tvorbu webovských stránek, blogů, obrázkových galerií, podcastů, prezentací, videií. V závěrečné lekci budou představeny aplikace pro profesionální práci s fotografiemi, videem, grafikou a sazbou textu.

Pro absolvování kurzu je nutná znalost angličtiny, neboť významná část výukových materiálů je v angličtině.

Kurz je volně přístupný všem zájemcům. Konzulatace, semináře ke kurzu jsou přístupné studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy a budou probíhat ve školící místnosti Ústavu výpočetní techniky jednou za 14 dní. Termíny seminářů najdete v kaledáři kurzu.

Ke studiu, pro konzultace a semináře jsou k dispozici počítače 6x iMac G5 a 1x PowerMac Dual G5 ve školící místnosti ÚVT UK. Termíny, ve kterých je školící místnost pro účastníky kurzu rezervovaná, najdete v kalendáři kurzu. Přístup do školící místnoti je třeba domluvit s lektorem kurzu.

Po domluvě je k dispozici ke studiu DV kamera a iPod Video.

Kurz má 12 lekcí. Ke každé lekci je připraven průvodce, který téma lekce představí, popíše výukové materiály, doporučený způsob absolvování a úkol pro vlastní kontrolu zvládnutí látky.

Úspěšní účastníci kurzu ověří nabyté znalosti v závěrečném testu a připraví seminární práci.

Hodně zdaru úsměv
Last modified: Saturday, 3 August 2013, 2:30 PM