Týmy k jednotlivým úlohám

Ze zadání od Aliance vykrystalizovaly tři úlohy: zjišťování potřeb u cílových skupin, popis zahraniční dobré praxe a získání evidence o osobách se ZP. Přihlaste se prosím k úlohám, na nichž se chcete podílet. Byly bychom rády, aby se každý zapsal alespoň do dvou týmů. 

Group Group description Count Members
Evidence osob se ZP - 106 7
Member list not available
Zahraniční dobrá praxe 10
Member list not available
Zjišťování potřeb - rozhovory s CP 5
Member list not available