Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

kniha

Modul Kniha umožňuje vytvořit vícestránkový studijní materiál s obsahem děleným na kapitoly a podkapitoly. Knihy mohou kromě textu obsahovat obrázky a další mediální soubory. Jsou vhodné zejména pro zobrazování delších pasáží textu členěného na jednotlivé sekce.P

Popisek

Modul Popisek umožňuje do osnovy kurzu vložit text, obrázky   a multimédia mezi odkazy na další činnosti. Popisky jsou velmi univerzální a mohou pomoci zlepšit vzhled kurzu, pokud je použijete promyšleně.


Přednáška

Modul Přednáška umožňuje vytvářet adaptivní a interaktivní výkladový materiál. Učitel může využít Přednášku pro vytvoření posloupnosti stránek nebo vzdělávacích aktivit, které nabízejí studentovi celou řadu cest a možností procházení.S

Složka

Modul Složka umožňuje učiteli zobrazit několik souvisejících souborů v jedné složce a pomáhá tak snížit potřebu rolování na hlavní stránce kurzu. Větší množství najednou lze nahrát pomocí ZIP archívu.Soubor

Modul Soubor umožňuje učiteli poskytnout soubor jako studijní materiál. Soubor se uloží v kurzu a studenti budou vyzváni k jeho stažení.


Stránka

Modul Stránka umožňuje učiteli vytvářet webové stránky pomocí textového editoru. Stránka může zobrazit text, obrázky, zvuk, video, webové odkazy.


U

URL

Modul URL umožňuje učiteli použít webový odkaz jako zdrojový materiál kurzu. Vše co je volně k dispozici on-line, jako jsou dokumenty nebo obrázky, může být použito v odkazu.