AACR2R

Anglo-americká katalogizační pravidla, 2. revidované vyd., 1988 - Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd revised ed.

» Slovník termínů k identifikačnímu popisu