RDA

RDA - Resource Description and Access - nová katalogizační pravidla.

Plný text pravidel: http://www.rdatoolkit.org.

» Slovník termínů k identifikačnímu popisu