MODS

MODS - Metadata Object Description Schema - metadatové popisné schéma, využívané mj. v digitálních knihovnách, kompatibilní s výměnným formátem MARC 21.

Definice schématu: http://www.loc.gov/mods

» Slovník termínů k identifikačnímu popisu