Katalogizační pravidla

Soubor pravidel, metodických pokynů a zásad pro výběr a formalizaci údajů v katalogizačním a bibliografickém záznamu. Slouží k dosažení jednotnosti a jako předpoklad k výměně záznamů. Původně pokyny a zásady pro vytváření a organizaci katalogu jmenného, předmětového, popř. i systematického.

Vodičková, Hana. katalogizační pravidla. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001276&local_base=KTD.

» Slovník termínů k identifikačnímu popisu