Bibliografie

1. Seznam dokumentů zpracovaný podle určitých zásad, pravidel a hledisek.

2. Nauka o seznamech dokumentů, o jejich účelu, způsobech využívání, druzích, historickém vývoji a o metodice a technice jejich zpracování.

Skolek, Jaroslav. bibliografie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000309&local_base=KTD

» Slovník termínů k identifikačnímu popisu