monotónní (nevypouštějící) gramatika

Gramatika je \pojem{monotónní (nevypouštějící)}, jestliže pro každé pravidlo $(\alpha\rightarrow \beta)\in P$ platí $|\alpha|\leq|\beta|$.  Monotónní gramatiky slovo v průběhu generování nezkracují.

» Slovník pojmů (ve vývoji)