Tuesday, 25 June 2024, 10:36 AM
Site: Moodle UK pro výuku 1
Course: Mediální výchova (OKPBQ4P055B)
Glossary: Terminologie mediální výchovy
Č

časopis

Tištěné či elektronické periodické médium vycházející maximálně jednou týdně a minimálně dvakrát ročně.

C

cenzura

Cílený institucionalizovaný a politicky motivovaný zásah státní moci do autorského záměru, příp. do informačního toku.

D

denotace

Doslovný význam slova či textu.

K

konotace

Rozšířený či druhotný význam slova či textu.

R

rating

Sledovanost časového úseku vysílání určitého televizního programu.