Wednesday, 29 May 2024, 1:45 PM
Site: Moodle UK pro výuku 1
Course: Ukázkový kurz - moodle školení jaro 2019 - skupina 2 (Moo)
Glossary: Slovník Zvířata
B

Brkoslav severní

Brkoslav severní je zimním přistěhovalcem, poměrně vzácným.