Wednesday, 29 May 2024, 12:56 PM
Site: Moodle UK pro výuku 1
Course: Ukázkový kurz - moodle školení jaro 2019 - skupina 2 (Moo)
Glossary: SLOVNÍK PRAHA
B

bazilika sv. Václava

Bazilika sv. Václava se nachází na Smíchově, byla postavena koncem 1í. století.