Fórum: Návrhy textů, komentáře k obsahu atp.

Milí návštěvníci Moodlu,

zde je prostor pro Vaše komentáře a náměty k obsahu (či formě) tohoto kurzu. Obzvláště jsou pak vítány návrhy na další vhodné studijní materiály k jednotlivým metodám i příklady aplikací metod z Vašeho oboru.

(Keine Themen im Forum)