Úkol 3: Najděte 2 texty v zahraničních časopisech, kde mají stejnou cílovou populaci jako je populkace pro Vás výzkum a vypište z nich informace o výběrovém souboru. (poklud možno, zkuste zase jiné texty, než v úkolu 1, aspoň jedne jiný by byl fajn))

 Zkopírujte, kde popisují charakteristiku výběrového souboru a následně vypište:

1. Cílovou populaci:

2. Způsob/typ výběru (a příp. oporu výběru/sampling frame): pravděpodobnostní či ne a jaký ty?

3. Rozsah vzorku:

4. Referují o návratnosti, jaká byla?

5. Zhodnoťte jaký byl výběr.

Přiložte plné texty článků. Projděte i část limity výzkumu (pokud je v textu, zda s nezmiňují o vzorku apod.)

List of discussions. Showing 7 of 7 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Marie Dědičová
Marie Dědičová
Picture of Marie Dědičová
Marie Dědičová
0
Picture of Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Picture of Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
0
Picture of Tereza Moravová
Tereza Moravová
Picture of Tereza Moravová
Tereza Moravová
0
Picture of Jakub Režňák
Jakub Režňák
Picture of Jakub Režňák
Jakub Režňák
0
Picture of Helena Štrofová
Helena Štrofová
Picture of Helena Štrofová
Helena Štrofová
0
Picture of Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Picture of Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
0
Amputace
Picture of Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Picture of Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
0