Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Najděte články ze zahraničních časopisů (ideálně z databáze Web of Science, nebo aspoň Scopus), které prezentují kvantitativní výzkum na podobné téma (čím blíže tíém lépe, dle možností), kterému se věnujete ve sví disertaci. Vypište výzkumné otázky a/nebo hypotézy z těchto textů a přiložte i PDF plného textu obou článků. Nemusíte je překládat z angličštriny do češtiny (z jiných jazyků případně ano). Uveďte čísla stránek, kde jsou vypisované výzkumné otázky/hypotézy, případně je vyznačte zvýrazňovačem v přiloženém pdf.

List of discussions. Showing 7 of 7 discussions
Статус Обсуждение Начато Последнее сообщение Ответы Действия
Изображение пользователя Tereza Moravová
Tereza Moravová
Изображение пользователя Tereza Moravová
Tereza Moravová
0
Изображение пользователя Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Изображение пользователя Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
2
Heterogenní a homogenní třídy MŠ
Изображение пользователя Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Изображение пользователя David Greger
David Greger
1
Изображение пользователя Helena Štrofová
Helena Štrofová
Изображение пользователя David Greger
David Greger
1
Sekundární analýza dat TALIS
Изображение пользователя Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Изображение пользователя David Greger
David Greger
1
Povinné předškolní vzdělávání
Изображение пользователя Marie Dědičová
Marie Dědičová
Изображение пользователя David Greger
David Greger
1
Informační zdroje ve výuce chemie
Изображение пользователя Jakub Režňák
Jakub Režňák
Изображение пользователя Jakub Režňák
Jakub Režňák
2