Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Najděte články ze zahraničních časopisů (ideálně z databáze Web of Science, nebo aspoň Scopus), které prezentují kvantitativní výzkum na podobné téma (čím blíže tíém lépe, dle možností), kterému se věnujete ve sví disertaci. Vypište výzkumné otázky a/nebo hypotézy z těchto textů a přiložte i PDF plného textu obou článků. Nemusíte je překládat z angličštriny do češtiny (z jiných jazyků případně ano). Uveďte čísla stránek, kde jsou vypisované výzkumné otázky/hypotézy, případně je vyznačte zvýrazňovačem v přiloženém pdf.

List of discussions. Showing 7 of 7 discussions
Statut Discussion lancée par Dernier message Réponses Actions
Avatar Tereza Moravová
Tereza Moravová
Avatar Tereza Moravová
Tereza Moravová
0
Avatar Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Avatar Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
2
Avatar Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Helena Štrofová
Helena Štrofová
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Marie Dědičová
Marie Dědičová
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Jakub Režňák
Jakub Režňák
Avatar Jakub Režňák
Jakub Režňák
2