Úkol 1: Najděte a nahrajte zde dva zahraniční časopisecké články prezentujících zahraniční výzkumy na podobné téma, jako je Vaše disertace.

Najděte články ze zahraničních časopisů (ideálně z databáze Web of Science, nebo aspoň Scopus), které prezentují kvantitativní výzkum na podobné téma (čím blíže tíém lépe, dle možností), kterému se věnujete ve sví disertaci. Vypište výzkumné otázky a/nebo hypotézy z těchto textů a přiložte i PDF plného textu obou článků. Nemusíte je překládat z angličštriny do češtiny (z jiných jazyků případně ano). Uveďte čísla stránek, kde jsou vypisované výzkumné otázky/hypotézy, případně je vyznačte zvýrazňovačem v přiloženém pdf.

List of discussions. Showing 7 of 7 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Tereza Moravová
Tereza Moravová
Picture of Tereza Moravová
Tereza Moravová
0
Picture of Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Picture of Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
2
Picture of Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Picture of David Greger
David Greger
1
Picture of Helena Štrofová
Helena Štrofová
Picture of David Greger
David Greger
1
Picture of Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Picture of David Greger
David Greger
1
Picture of Marie Dědičová
Marie Dědičová
Picture of David Greger
David Greger
1
Picture of Jakub Režňák
Jakub Režňák
Picture of Jakub Režňák
Jakub Režňák
2