Úkol 4: Popiš způsob výběru respondentů pro svůj výzkum.

Popište způsob tvorby výběrového souboru. Měli byste definovat základní (cílovou) populaci. Dále popsat způsob výběru (nejen typ viz prezentace), ale také způsob, jak vyberete dané jednotky. Co bude opora výběru (tzv. sampling frame - např. databáze škol v ČR, či jiný). Pak jaký výběr provedete (upřednostňujeme pravděpodobnostní výběry, je na nich založena většina inferenční statistiky). Pokud realizujete vícestupňový výběr (asi nejčastější případ z účastníků dnešního setkání) pak jej nazvěte 2-stupňový, či 3-stupňový a každý krok popište zvlášť. Např. V 1. stupni vybíráme ze škol (jak, kolik, co je sampling frame apod.), v 2. stupni vybíráme v rámci školy děti (jak apod.)

Samozřejmě napíšete i rozsah výběrového souboru (tedy kolik bude škol, respondentů apod.).

V příští hodině se tomu budeme opět podrobně věnovat (s těmi, kteří přijdou). Máte za úkol co nejpodrobněji popsat svůj výběrový soubor. Předpokládám, že se výběrový soubor bude vztahovat k Vámi definovaným VP v úkolu č. 2. POOkud ne, upřesněte VP, pro který definujete výběrový soubor.

Pak poprosím, abyste zkusili komentovat aspoň jeden návrh jednoho z Vašich kolegů. Komentovat můžete jak doporučeními, tak i prostě jen z hlediska, zda je to pro Vás jako pro čtenáře srozumitelné. Zda byste byli schopni na základě popisu replikovat výběr.

List of discussions. Showing 7 of 7 discussions
Statut Discussion lancée par Dernier message Réponses Actions
Avatar Tereza Moravová
Tereza Moravová
Avatar Tereza Moravová
Tereza Moravová
2
Avatar Helena Štrofová
Helena Štrofová
Avatar Helena Štrofová
Helena Štrofová
5
Avatar Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Jakub Režňák
Jakub Režňák
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Avatar David Greger
David Greger
2
Avatar Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Avatar David Greger
David Greger
1
Avatar Marie Dědičová
Marie Dědičová
Avatar David Greger
David Greger
4