Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Formuluj výzkumný problém ke své disertaci a k nim výzkumné hypotézy. Stručnou formulaci výzkumného problému doprovoď jeho zdůvodněním (proč je to důležité, co se o tématu ví a na jaké výzkumy navazujete). Obdobně formuluj stručně hypotézy a přidejte k nim stručné zdůvodnění.

Následně okomentujte výzkumné problémy a hypotézy aspoň dvou dalších kolegů v kurzu.

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Статус Обсуждение Начато Последнее сообщение Ответы Действия
Изображение пользователя Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
Изображение пользователя Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
0
Изображение пользователя Tereza Moravová
Tereza Moravová
Изображение пользователя Tereza Moravová
Tereza Moravová
2
Изображение пользователя Helena Štrofová
Helena Štrofová
Изображение пользователя Helena Štrofová
Helena Štrofová
3
Изображение пользователя Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Изображение пользователя David Greger
David Greger
5
Informační zdroje ve výuce chemie
Изображение пользователя Jakub Režňák
Jakub Režňák
Изображение пользователя David Greger
David Greger
3
Heterogenní a homogenní třídy MŠ
Изображение пользователя Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Изображение пользователя David Greger
David Greger
4
Изображение пользователя Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Изображение пользователя David Greger
David Greger
5
Povinné předškolní vzdělávání
Изображение пользователя Marie Dědičová
Marie Dědičová
Изображение пользователя David Greger
David Greger
3