Úkol 2: Formuluj k tématu své disertační práce výzkumný problém a hypotézy

Formuluj výzkumný problém ke své disertaci a k nim výzkumné hypotézy. Stručnou formulaci výzkumného problému doprovoď jeho zdůvodněním (proč je to důležité, co se o tématu ví a na jaké výzkumy navazujete). Obdobně formuluj stručně hypotézy a přidejte k nim stručné zdůvodnění.

Následně okomentujte výzkumné problémy a hypotézy aspoň dvou dalších kolegů v kurzu.

List of discussions. Showing 8 of 8 discussions
Statut Discussion lancée par Dernier message Réponses Actions
Avatar Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
Avatar Anna Kubíčková
Anna Kubíčková
0
Avatar Tereza Moravová
Tereza Moravová
Avatar Tereza Moravová
Tereza Moravová
2
Avatar Helena Štrofová
Helena Štrofová
Avatar Helena Štrofová
Helena Štrofová
3
Avatar Hana Zakouřilová
Hana Zakouřilová
Avatar David Greger
David Greger
5
Avatar Jakub Režňák
Jakub Režňák
Avatar David Greger
David Greger
3
Avatar Ondřej Koželuh
Ondřej Koželuh
Avatar David Greger
David Greger
4
Avatar Kristýna Šejnohová
Kristýna Šejnohová
Avatar David Greger
David Greger
5
Avatar Marie Dědičová
Marie Dědičová
Avatar David Greger
David Greger
3