Jak učit dospívající o vývoji osobnosti - sdílení nápadů

Jak učit dospívající o vývoji osobnosti? 

Navrhněte možnosti jiných ukázek - situací  z filmu, literatury….

Stačí napsat název nebo uvést odkaz a 1 větou charakterizovat.