Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

Počet odpovědí: 0