Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

Number of replies: 6

Vaše kolegyně Simona Adamečková, která by tento týden řídila diskusi na semináři, si pro vás připravila několik otázek k diskusi. Děkuji, že se zapojíte do diskusního fóra. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

by Anna Kortišová -

Já myslím, že hodně. Dílo tohoto autora je stále velice známé a hojně citované. Jeho příspěvky, jako je Coasův teorém, Analýza transakčních nákladů nebo Institucionální teorie firmy se používají a zmiňují dodnes. V rozhovoru s Lukášem Kovandou také autor uvedl, že některé nové proudy v ekonomii jsou správné, například zavádění psychologických aspektů do ekonomie. Myslím si, že dalším z aspektů hovořících pro, je to, že byl aktivní téměř do své smrti, což dokazuje například kniha v originále vydaná v roce 2012 "How China Became Capitalist".

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

by Denisa Maková -

Dle mého názoru Coase svojí teorii přispěl výrazně. Ukázal zcela správný pohled na řešení externalit. Nejvíc se mi líbí jeho myšlenka, že při řešení následků externalit přemýšlí nad tím, jak najít a aplikovat takové řešení, aby bylo výhodné pro obě strany a navíc, aby je to stálo co nejméně transkačních nákladů. Tento pohled se liší od původního myšlení právníků, ekonomů či jiných zainteresovaných aktérů, kteří jako řešení vidí najít jen jednoho zodpovědného, který by měl důsledky externality nést. Můžeme si tak z toho vzít příklad a inspirovat se v řešení i jiných běžných věcí v životě.

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

by Jan Brych -

Opět, jak už jsem zmínil v první odpovědi. Coase přispěl moderní ekonomii výrazně. Jednak popsal a vlastně i definoval moderní firmu jako organizaci, v rámci které mohou být sníženy transakční náklady. A pak také modeloval jednotlivé situace vzniku externalit, kde na celkovou efektivitu nemá vliv, zda je původce externalit za jejich důsledky, dle zákona odpovědný nebo ne. Toto funguje za podmínek dobře vymezených vlastnických práv a nulových transakčních nákladů. Uvědomění si této myšlenky, je nutné pro správné nastavení politik v mnoha oblastech. 

Jeho přínos je tak neoddiskutovatelný. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

by Nikola Kortánová -

Ronald Coase bezpochybně velmi významně ovlivnil moderní ekonomiku, do dnes je velmi často citovaný a jeho odkaz je stále aktuální. Jeho největším přínosem pro ekonomickou vědu je obsažen ve dvou článcích: Podstata firmy (1937) a Problém společenských nákladů (1960), který formuloval Caoseho teorém. CT je modelován v ideální situaci, tzn. neexistence transakčních nákladů. V tomto směru je ovšem důležité si uvědomit, že v praxi ideální stav nenastává a transakční náklady nejsou nulové a je třeba s tím počítat.

Díky těmto dvěma článkům se stal nejen známým, ale i světově proslulým. Coasův přístup k ekonomii je charakteristický tím, že středem jeho zájmu se stává vždy nějaká ekonomická instituce. Typickým znakem jeho prací je, odlišit se od ostatních ekonomů, snaží se vycházet z důkladného přehledu reálných podmínek, z nichž vyvozuje důsledky. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

by Filip Peloušek -

I přesto že jeho nejzásadnější články se datují do 60. let minulého století, tak jeho přínos a dopad na současnou ekonomiku je stále velký, což ostatně dokládá už jen to, že se o něm zde učíme. Jeho zásadní přínos je pak také v tom, jak už jsem zmínil v příspěvku u první otázky, že jeho práce stojí u propojení ekonomiky a práva v podobě směru ekonomické analýzy práva, která je v dnešní době velmi populárním směrem. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Do akej mieri podľa Vás autor obohatil súčasnú modernú ekonomiku?

by Zuzana Beranová -

Zde souhlasím s ostatními. Myslím si, že Coase svým dílem určitě výrazně přispěl v oblasti řešení externalit. Je to vidět i třeba tím, kolik dalších ekonomů (Samuelson, Wellisz, Auten) se jeho teorií zabývali a snažili se najít slabé stránky tohoto teorému. Někdy si teda teorém vysvětlovali jinak, než měl Coase na mysli, na druhou stranu díky tomu Coase své dílo ještě rozšířil. 
Avšak jak jsem zmiňovala v předchozí odpovědi, v mnoha případech se dle mého názoru nedá Coaseho teorém využít.