Diskuse_Coase: Skúste sa zamyslieť a prirovnať Ronalda Coase (podľa podobných vlastností a názorov) ku niekomu z dnešnej modernej ekonomiky, nájdite podobné znaky a súvislosti s autorom.

Diskuse_Coase: Skúste sa zamyslieť a prirovnať Ronalda Coase (podľa podobných vlastností a názorov) ku niekomu z dnešnej modernej ekonomiky, nájdite podobné znaky a súvislosti s autorom.

Number of replies: 0