Diskuse_Coase: Skúste sa zamyslieť a prirovnať Ronalda Coase (podľa podobných vlastností a názorov) ku niekomu z dnešnej modernej ekonomiky, nájdite podobné znaky a súvislosti s autorom.

Diskuse_Coase: Skúste sa zamyslieť a prirovnať Ronalda Coase (podľa podobných vlastností a názorov) ku niekomu z dnešnej modernej ekonomiky, nájdite podobné znaky a súvislosti s autorom.

Number of replies: 1

Vaše kolegyně, Simona Adamečková, která by tento týden řídila na semináři naši diskusi, si pro vás připravila některé otázky do diskuse, které otevírám formou tohoto diskusního fóra. Děkuji za vaše reakce. 

In reply to First post

Re: Diskuse_Coase: Skúste sa zamyslieť a prirovnať Ronalda Coase (podľa podobných vlastností a názorov) ku niekomu z dnešnej modernej ekonomiky, nájdite podobné znaky a súvislosti s autorom.

by Zuzana Beranová -

Jedním z obhajovatelů Coaseho teorému je například David Friedman, který je ekonom a zároveň právník. Nejsem si jistá, zda se dá považovat za představitele dnešní moderní ekonomiky, nicméně některé názory má podobné jako Coase. Hlásí se k libertarianismu, tudíž obecně nesouhlasí se zasahováním státu do fungování trhu. Ve své knize Law’s Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters pak poukazuje na to, že v mnoha případech vláda nebyla schopna problém externalit vyřešit, tudíž by Coasův teorém mohl mít širší využití.