Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

Number of replies: 5

Vaše kolegyně, Simona Adamečková, by tento týden měla řídit naši diskusi na semináři. Její otázky do diskuse zveřejňuji v rámci tohoto fóra a děkuji, že se do diskuse zapojíte. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

by Jan Brych -

Autor na mě působí pozitivně. Upozornil na existenci transakčních nákladů a na způsob jejich snížení zavedením firmy. To pak rozvinul definováním vztahu podřízených jednotnými zaměstnaneckými smlouvami. Tato myšlenka se v podstatě stala základem klasického modelu firem a došlo tím pádem k zásadnímu rozvoji ekonomiky. Na druhou stranu si myslím, že i tzv. Pegouovy daně, tj. daně uvalené na původce externalit od státu jsou někdy nevyhnutelné. Například v případech, kdy hrozí vznik monopolu vlivem působení externalit. 

Nicméně přínos Coaseho je neoddiskutovatelný. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

by Nikola Kortánová -

Tento autor na mě zapůsobil pozoruhodně zejména v kontextu vztahu mezi ekonomickým a právním systémem. Jelikož dle mého názoru (já jsem si neuvědomovala) možná i ostatní si neuvědomují těsnost právě tohoto vztahu.

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

by Filip Peloušek -

Coaseho přínos pro ekonomii je zřejmý, zejména právě jeho teoretický pohled na řešení externalit. Zároveň jak vyplývá z článků o jeho práci, byla jeho práce v minulosti zjednodušována až dezinterpretována do podoby, kdy neodpovídala jeho původním myšlenkám. 

Jak bylo ale zmíněno výše, je velmi zajímavé, že jeden z jeho hlavních přínosů je v oblasti práva, kdy v podstatě na jeho práci staví celé své základy směr ekonomické analýzy práva, kdy právě na Coaseho teorému řeší, jak právní regulace je schopná ovlivnit reálné uspořádání společenských vztahů.

Jediné u čeho jsem v rámci Coaseho práce váhal je to, jestli je nějak možné jeho teorii převést do praxe, když teorém předpokládá nulové transakční náklady, čehož je v realitě téměř nemožné dosáhnout. 

In reply to Filip Peloušek

Re: Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

by Zuzana Kotherová -

Ano, celospolečensky to je problematické, ale u menším skupin by to mohlo jít. 

In reply to First post

Re: Coase_diskuse: Ako na Vás pôsobí autor (Coase) a jeho tvorba?

by Zuzana Beranová -

Myslím, že Coase svým článkem „The problem of social cost“ přispěl k efektivní alternativě, jak řešit negativní externality a také zavedl termín transakčních nákladů pro nákladové položky. Pokud bychom totiž zvolili jiné řešení, vždy bude jeden ze spotřebitelů poškozen. V porovnání například s Pigou a jeho daní, se snaží Coase přijít s efektivním řešením pro obě strany, kdy poukazuje na to, že není tak jednoduché vymezit objem negativní externality, abychom na ni mohli uvalit daň. Coaseho teorém je tedy opravdu obohacující, avšak z mého pohledu ho při spoustě sporů nelze použít, protože většina z nich nebude splňovat dvě podmínky, jasně vymezená vlastnická práva a nulové či zanedbatelné transakční náklady.