Podněty z náslechové praxe

Jak na vás vyučovací hodina působila? Uveďte datum, hodinu a školu, aby se mohli vyjádřit i ostatní návštěvníci ve výuce.

Na co jste jako budoucí učitelé při výuce mysleli?

Co vás během náslechů oslovilo?


(There are no discussion topics yet in this forum)