B10 - Jazyková korektura spolužákovi/spolužačce

Každý z vás může požádat své spolužáky o pomoc s jazykovou korekturou a nahrát sem pracovní verzi svého textu (ať už na tento či jiný předmět) v editovatelném formátu. 

Kdokoliv jiný se může přihlásit ke korekturám (odpovědí ve fóru), text pečlivě projít a v režimu změn opravit jazyk (pravopis, slovník, větnou skladbu). Dokument se zaznamenanými změnami do 48 hodin od přihlášení ke korekturám zase nahrát do fóra. 

Aktivita je splněna po nahrání opraveného textu.

Využití jazykové korektury doporučujeme zejména všem studujícím, jejichž mateřštinou není čeština (ale přesto v ní mají napsat text), nicméně mohou o ni zažádat i rodilí mluvčí, kteří vědí, že čeština není jejich silnou stránkou. Případné korektory/ky však prosím, aby přednostně odbavovali práce nerodilých mluvčí.

Seznam diskusí. Zobrazeno 1 diskusí z 1
Stav Diskuse Zahájil/-a Poslední příspěvek Odpovědi Akce
Obrázek: Simona Repáková
Simona Repáková
Obrázek: Simona Repáková
Simona Repáková
0