Hlavní diskuse

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.jpg

Podpořeno z projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Otevřené fórum pro učitele - o čemkoliv, co se týká využívání Moodle ve výuce.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Kurz otevřený všem 2 Naďa Vondrová
kurz mi zůstane i po vyškrnutí v menu 0 Jakub Sláma
Hromadné mazání zapsaných studentů, časově limitovaný zápis 1 Martin Feber
Studentům nelze vložit hodnocení ve workshopu 1 Alexandra Polášková
Speciální oprávnění 2 Ondřej Tichý
Zobrazování známek 0 Kateřina Bryanová
Worskhop vzájemné hodnocení 3 Veronika Tůmová
Nutný klíč pro zobrazení modelových otázek do biofyziky 0 Anežka Strašáková
změna emailu v profilu 5 Jitka Feberová
Nezobrazování nových kurzů v nabídce vlevo na úvodní stránce 0 Vendula Chyská
Nezobrazování všech mých kurzů v panelu "Mé kurzy" 1 Petr Kališ
zobrazení popisu kurzu 1 Jitka Feberová
Podpora sazby vzorců 0 Zdeňka Koupilová
Test: automatický výběr otázek do testu a zneviditelnění nezodpovězených otázek 4 Zbyněk Zicha
GeoGebra 2 Jan Závěšický
Přejmenování kurzu AUTOMATIZACE KNIHOVEN 2 Radka Římanová
ČAS STRÁVENÝ S KURZEM ? 0 Marie Mlčková
Zobrazení známek 1 Petr Kališ
Mobilní aplikace 0 Marek Lisý
Zrušení role 1 Honza Polášek
Studentům nepřichází email o hodnocení úkolů 8 Marie Mlčková
Omezení na studenty fakulty/katedry/oboru 1 Jitka Feberová
Zápis do kurzu OKBUZ05025 Křesťansko-židovské kořeny evropské civilizace 1 Petr Kališ
OKBPP14103 Orientační praxe 2 Jiří Korouš
Opakovaný zápis předmětu 2 Alexandr Rosen
blokování vložení textu 1 Martin Čapek Adamec
Skrytý učitel 1 Martin Čapek Adamec
Úkoly v moodlu 1 Petr Kališ
Novinky adresovat seskupení? 1 Petr Kališ
Jak zpřístupnit kurs pro nestudenta UK 1 Jitka Feberová
Nastavení fóra pro odběr atd. 1 Tomáš Grulich
Co pomůže ve Zprávy 0 Marie Mlčková
Fotky studentů zmizely 2 Honza Polášek
1.Příslušnost do skupiny-kurzu 2. Vyhledat ve Zprávy 0 Marie Mlčková
Anketa s přijetím více možností 2 Tomáš Grulich
Host přiřazený do skupiny 6 Jitka Feberová
Režim skupin 2 Naďa Vondrová
přihlášení do kurzu 2 Lenka Špelinová
Ukončení zápisu do kurzu 1 Petr Kališ
Pomoc s hodnocením 3 Naďa Vondrová
Workshop a prodloužení odevzdání 1 Jitka Feberová
Workshop a počet prací k hodnocení 2 Naďa Vondrová
Zpráva - z kterého kurzu? 0 Marie Mlčková
Nastavení nedávné činnosti 0 Petr Lupač
Zápis do kurzu Jazyková kultura 1 Jitka Feberová
Novinky (od vyučující) oddělené skupině CHYBNĚ 1 Marie Mlčková
Export fóra 1 Petr Kališ
Public policy enrollment 4 Gabriel Szuma
Problém s přidáním studentů 1 Petr Kališ
Chybí link v emailové kopii (odeslané ze Zpravy) 3 Petr Kališ
Vytvoření nového prázdného kurzu ze starého 1 Jitka Feberová
Nezobrazování ikon v nové verzi moodlu 1 Jitka Feberová
Prechod na verzi 2.4 1 Luděk Šafařík
Státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie 2 Andrea Šulcová
kredity za předměty OBUZ 1 Jitka Feberová
Komunikace se vsemi uciteli v ramci cele Univerzity Karlovy 6 Luděk Šafařík
dotaz - slovník (import) 0 Helena Šubrtová
Přihlášení studentů do kurzu 3 Kateřina Novotná
Hromadný zápis studentů 1 Honza Polášek
student se nedostane k materiálům 1 Honza Polášek
obsah 1 Honza Polášek
Studenti nejsou na seznamu 1 Honza Polášek
Zmatek na moodlu dnes 10.10.2012 10 Petr Kališ
nejde rušit/přesouvat položky 2 Petr Kališ
zmena e-mailu 4 Denisa Hobbs
zápis kurzů 1 Petr Kališ
Změna vzhledu kurzu po zásahu do nastavení 1 Petr Kališ
SIS-zápis do rozvrhu 1 Petr Kališ
oprava úkolů 0 Vít Horák
export testů 2 Petr Kališ
Úvod do psychologie 0 Alexandra Helísková
Problémy se zápisem do SIS 1 Petr Kališ
vyškrtnutí z předmětu 2 Jindřich Fejfar
Přihlašovací stránka 0 Martin Vejražka
Materiály přidávané studenty 1 Luděk Šafařík
Úkoly pro jednotlivé studenty 1 Petr Kališ
Otázky v testech 1 Petr Kališ
Vybrat studenty bez skupiny 0 Petr Kališ
Přehození jména a příjmení 0 Petr Kališ
Známky 2 Petra Štogrová Jedličková
Zpravy 1 Petr Kališ
Řešení vypočítávaných úloh 2 Martin Vejražka
Přidělit role 3 Kamila Procházková
Studenti mohou přispívat do Slovníku 0 Petr Kališ
Jsem studentkou vlastního kurzu;-) 0 Petra Štogrová Jedličková
Převod DFwiki -> NWiki 1 Petr Kališ
Testy 1 Petr Kališ
Klíč ke vstupu do kurzů 4 Martin Navrátil
Wiki 1 Petr Kališ
Kurzy geografie 1 Luděk Šafařík
Zakládat a mazat kurzy 1 Petr Kališ
Pomalé načítání záznamů činností studentů 5 Marie Mlčková
tisk testu pro konkretni studenty 1 Petr Kališ
Test s různou vahou otázek 5 Daniel Smutek
Možnost přenášet lekce kurzu, kategorizace kurzů 4 Daniel Smutek
Modul anketa 2 Martin Navrátil
Prodloužení Činností 3 Petr Kališ
Úpravy Známky 0 Petr Kališ
Problémy s testem 4 Martin Navrátil
Historie Message systému 0 Petr Kališ