Video- Global Teacher Prize

GTP 2019

GTP 2019

by Marie Doležalová -
Number of replies: 0

Nejvíce mne zaujala paní Monika Olšáková, která na ZŠ učí chemii, přírodopis, angličtinu, OSV a enviromentální výchovu. Její žáci neseděli v řadách za sebou, ale utvářeli mezi sebou prostor, ve kterém kolem nich mohla procházet. Navíc se k její debatě žáci zapojovali všichni, ne jen ti nejaktivnější.