Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize CR 2019

Global Teacher Prize CR 2019

by Jan Jelínek -
Number of replies: 0

Nejvíce mě zaujal nejspíše Radek Aubrecht, který při učení využívá debatní soutěž "cestou do parlamentu", dnes "studentská agora", snaží se tímto způsobem studenty zdokonalit v debatách a naučit je schopnosti naslouchat, argumentovat. Debaty si nahrávají, pro zpětnou možnost sledování a případné změny stylu výuky. Dále mě také zaujal přístup Františka Braunera, který stále hledá nové cesty, jak své žáky oslovit a zdůrazňuje, že děti jsou stále stejné, mění se však prostředí a prostředky kolem nich, tomu je třeba se neustále přizpůsobovat i z pozice učitele. Jako poslední mě zaujal přístup Petry Mazancové, která klade důraz na vztah učitel-žák, protože dobrý vztah s učitelem žáky více vtáhne do hodiny, stejně jako její využívání technologických pomůcek při hodině, které děti zaujmou spíše než obyčejný výklad.