Video- Global Teacher Prize

Global Teacher Prize 2018

Global Teacher Prize 2018

by Marie Štefančová -
Number of replies: 0

Vybrala jsem si video z roku 2018 a nejvíce mě zaujala paní učitelka Jarmila Polomská. Jednak stylem výuky, kde nejde pouze o výklad, ale zapojuje žáky skupinovou prací. Také tím jak o učení mluví - líbí se mi, že mluví o tom, že se mění její postoj a že i ona sama se musí měnit a pracovat na sobě a neučit pořád stejně. Dále také jak zmiňuje fakt, že každé dítě je jiné a s tím musí počítat a pracovat. Také věta, ve které vidím sebenaplňující se proroctví a ztotožňuji se s ní a to že, když se budete k dítěti chovat pozitivně  a budete o něm pozitivně i mluvit, tak ono to tak začne brát a začne se pozitivně chovat. Toto jsou body, které jsou podle mého názoru velice důležité a měl by s nimi pracovat každý učitel.